Erepenning Logo harddraverij Enkhuizen
Onderscheiden met de
Koninklijke Erepenning
  Opgericht 1906 K.v.K.:  40624609  

Privacyverklaring


De Enkhuizer Harddraverijvereniging, gevestigd Sijbrandsplein 3 te 1601 NG Enkhuizen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40624609, hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: info@enkhuizerharddraverij.nl

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel welke persoonsgegevens wij van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke persoonsgegevens bedrijfsgegevens Grondslag Bewaartermijn Ontvangers
Onderzoeken of u lid kan worden. En bij bestaand lidmaatschap het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst. • Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• E-mail adres
• IBAN nummer
• Lidnummer
Uitvoering van de overeenkomst Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt worden uw gegevens zo snel als mogelijk verwijderd binnen 6 maanden n.v.t.
Administratie • Lidnummer
• Voornaam
• Achternaam
• Adres
• Postcode
• Woonplaats
• Telefoonnummer
• E-mail adres
• Bankgegevens
• Betaalgegevens
 
Uitvoering van de overeenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. • Boekhouder
• Accountant
• Belastingdienst